Contact

Naam:Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen
Verkorte naam:Stichting Vrienden PHB
Postadres:Almenseweg 60
7251 HS Vorden
E-mail:
Bestuurssamenstelling:drs. W.J.P. Coops, voorzitter
mr. A.C.J. Viersen, secretaris
mr. P.P.M. Wijnands, penningmeester
mevrouw C.A. Mazel-Nauta
de heer M.H.J. Bax

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacybeleid