Privacy beleid
Logo Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

"Wij delen de liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland en steunen de instandhouding van dit nationale erfgoed"

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacy beleid

Excursieverslagen

Zaterdag 14 september 2019: Zwanenburg en Twijn-meer.

Bij prachtig weer nam een groep van 30 vrienden deel aan de laatste excursie van dit seizoen naar het Noord-Brabantse land.
In de tuin van Zwanenburg werd de groep gastvrij ontvangen door de eigenaar, de heer E. van Bouwdijk Bastiaanse en zijn helpers. Na een korte inleiding over de geschiedenis (vijf eeuwen) van deze plaats en een even compacte reactie door de voorzitter van de vriendenstichting Wolter Coops werd de bestemming toegelicht van het traditionele cadeau van de vrienden aan de gastheer: een bijdrage in de kosten voor renovatie van de kelder. “Een fundamenteel cadeau”.
In twee groepen opgesplitst kon men kennisnemen van het met het verstrijken van de tijd telkens aangepaste exterieur van de opstallen: boerderij annex woonruimten (‘steenen kaemer’) met eromheen grachtpartijen (de Aa). De trapgevel zet zich voort in een aardig détail: de gekartelde loodstrippen die de bovenkanten van de luiken beschermen. Intussen bekeek de andere groep allereerst de keuken met de keldertoegang en een schouw met fornuis en beiderzijds nissen, die zicht gaven op de afkalfruimte van de stal.
Tegen het middaguur wandelde het gezelschap naar de fraai gerestaureerde Kilsdonkse molen. Deze is uniek omdat hij kan draaien op waterkracht èn op wind. Het maal- en persproces kon er uitstekend bekeken worden. Het aanpalende etablissement verschafte een uitstekende lunch, zodat men verkwikt per bus vervoerd werd naar Huis Twijn-meer (* 1800). Een omgracht en kloek huis met een aanzienlijk park. De eigenaren, de heer en mevrouw Sassen-van Spaendonck besteedden bij het welkom veel tijd aan de ontstaansgeschiedenis van dit onlangs gerenoveerde huis. Ook hier vond de rondleiding in 2 groepen plaats en ook hier spatte zoals zo vaak de liefde voor het bezit ervan af: de zorg om het voortbestaan van al bejaarde bomen, de uitgebreide gazonpartijen, de schilderijen van voorouders en andere erfstukken.
Het vrienden-cadeau zal besteed worden aan enige rode leibeuken op het voorterrein. Van de zo vriendelijk aangeboden borrel na afloop kon slechts tot en met een thee gebruikgemaakt worden omdat de buschauffeur in tijdnood raakte.
Hiermee is naar de mening van het bestuur wederom een succesvol excursieseizoen afgesloten.

Huys ten Donck en Dordwijk, zaterdag 15 juni 2019

Op een spaarzaam met zon bedeelde dag, met nogal wat regen bij het aanrijden, werden de deelnemers ’s morgens ontvangen op Huys ten Donck (onder Bolnes). Een massief front met drie ramen in de ingangspartij en aan weerszijden nogmaals drie ramen beloofde de nodige inhoud. De bewoners, mevrouw Catharina Groeninx van Zoelen en haar familieleden leidden ons na een welkomstkoffie rond door het huis c.q. het park, bij deze familie in bezit sinds de stichting van de buitenplaats in 1676. Het geheel was ooit feitelijk een boerderij. Na de Franse tijd werd ook op deze buitenplaats de strakke, rechtlijnige tuinstijl omgevormd tot een grilliger patroon naar Engels gebruik. Een marmeren tuinvaas en oude stoere platanen maakten de wandeling boeiend, ondanks zeer drassige paden / natte voeten! Het huis is ‘museaal beladen’ met fraaie plafonds en vloerkleden, witjes en (familie-)portretten en schilderingen, meubilair in rococostijl. Een imposant trappenhuis en dito ontvangstzaal met talloze subtiele details en vitrines met uniek porselein, dat alles getuigt van liefdevol en vakkundig beheer door de eeuwen heen. De constante noodzaak tot restauratie van versleten onderdelen werd heden verlicht door de gift van de Stichting Vrienden PHB, waarmee de bekleding van de antieke stoelen in de eetkamer ter hand genomen kan worden.

In dit waterland lag het voor de hand om te lunchen aan de oevers van de Nieuwe Maas en daarna werd de reis vervolgd naar Landgoed Dordwijk. Het landgoed van 15 ha. stamt uit 1635, eveneens als boerderij begonnen. Het huis met markant torentje is in het midden van de 19e eeuw gebouwd ‘om de stad te kunnen ontvluchten’ en is na W.O.II eigendom geworden van zakenman Daan ten Have, maar de nadruk van ons bezoek lag op het park en bos, aangelegd door J.P.Zocher. Een staf van deskundige heren en een dame leidde ons rond na een ontvangst in de mooi opgeknapte oranjerie. De geperfectioneerde moestuin met ontelbare groentes en (oude) fruitrassen zag er schitterend uit. Alleen op de hosta een enkel slakje ontdekt. In de perenberceau wordt zorgvuldig snoeien onderwezen. Het bosgedeelte is van grote schoonheid: gecreëerde lichte glooiingen in het grasland, met rondhollende damherten te midden van werkelijk schitterende bomen in alle soorten: huizenhoge en stokoude ginkgo’s, natuurlijk beuken en eiken (zonder rupsen!), tulpenbomen en nog veel meer. Hier en daar een bewoond huis(je), prachtige doorkijkjes, en zowaar een voorzichtig zonnetje. Na afloop was er in de oranjerie thee klaargezet voor het gezelschap. Citroencake met subtiel kruidje erop, het ontbrak ons aan niets. Omdat er onlangs een dierbare oude eik gesneefd is, zal het cadeau van de Stichting aangewend worden voor de introductie van een nieuwe inlandse Fagus.

Na de nodige dankbetuigingen over en weer (niet in de laatste plaats aan de organisatoren Judith Overbosch en Caroline Mazel) bracht de bus ons terug naar Huys ten Donck, waar ieders auto aan het werk gezet werd.

Zondag 19 mei 2019: Bellinckhof te Almelo en Herinckhave te Fleringen.

Onder mooie weersomstandigheden ontvingen de heer en mevrouw Ten Cate met hun dochter en kleinkinderen de deelnemers op hun ruime terras aan de tuinzijde van Bellinckhof (45 ha). Vanaf dit terras konden de deelnemers het door hen geschonken cadeau reeds aanschouwen: vier kloeke tuinvazen helpen het zicht op de tuin te breken. De huidige opstal is 100 jaar oud, en overleefde intussen al een brand als gevolg van een defecte antiquarische schoenpoetsmachine. In de hall met grijze marmeren vloer zijn twee dito zuilen van beschilderd beton gemaakt volgens een ingewikkeld procédé. Het huis met twee dienstwoningen en een koetshuis vormen een prachtig geheel met het park, dat ontworpen is door L.A.Springer. Een opvallend hoge beukenberceau trekt er de aandacht. Bij de rondgang door het park komt meermaals via fraaie zichtlijnen het huis in beeld.

Met de bus werd het gezelschap vervoerd naar restaurant Kampkuiper te Tubbergen voor een vlotte broodjeslunch. Het tochtje met de bus naar de middaglocatie Herinckhave (65 ha) ging minder vlot, door vrees van de chauffeur voor de bijbehorende smalle oprijlaantjes. De familie Von Bönninghausen was met een flink aantal leden aanwezig om ons te ontvangen voor een algemene informatieronde en een blik op ons cadeau: tien lampen in een ruimte voor informatie en ontvangst. De rondleiding geschiedde in drie groepen door wandelingen over het terrein van elke gewenste afmeting en natuurlijk door het huis zelf. Ook hier weer twee bouwhuizen; nu ook een watermolen, die gebrek aan water (vanuit de Fleringbeek) had, en een huiskapelletje dat warempel nog in gebruik is. Waar voorheen inkomen uit pacht werd verkregen is men thans -na vertrek van de laatste boeren- aangewezen op verhuur of erfpacht van opstallen. Deze geslaagde dag werd besloten met lovende signalen en dank aan de verleners van de gastvrijheid en de organiserende dames Caroline Mazel en Judith Overbosch. Voor hen was het hartverwarmend om de waardering van de reizigers te mogen ervaren bij het uitstappen uit de bus.

Wester Amstel en kasteel Nederhorst, zaterdag 13 april 2019

Twee sterk verschillende reisdoelen hadden we. Nadat de deelnemers hun auto's geparkeerd hadden bij kasteel Nederhorst, bracht de bus ons naar Wester Amstel, een 17de-eeuwse buitenplaats aan – de naam zegt het – de westeroever van de Amstel, even ten noorden van Ouderkerk. We werden gastvrij ontvangen door de heer Søren Movig, bestuurder van Stichting Lissone, eigenares van de plaats. De heer Movig is een nazaat van de man die in 1900 Wester Amstel kocht en geheel opknapte, te weten de heer Lissone, grondlegger van de reisbranche in Nederland. Sedertdien heeft de familie (en nu de stichting) uitstekend voor dit erfgoed gezorgd. Het enthousiasme straalt ervan af! Het huis, een voortzetting van een hofstede, is bescheiden van formaat en van opzet, maar bijzonder charmant. Het was tot voor kort verhuurd aan Groengebied Amstelland en er worden regelmatig culturele activiteiten georganiseerd. Het park is opengesteld voor het publiek. Het was al de derde keer dat de Vrienden PHB hier een bezoek brachten. Na de tweede keer (2010) werd in Arcadië een artikel over de buitenplaats gepubliceerd en sierde een foto van het huis de cover van het tijdschrift. De heer Movig toonde trots de elementen waar onze stichting na eerdere bezoeken een bijdrage aan geleverd heeft, een tuinbank en een lantaarn naast de ingangspartij. Binnenkort worden in de exotenlaan namens ons een moerbei en een moerascipres geplant.

De lunch werd genoten in het restaurant Paardenburg in Ouderkerk, dat onder een nieuwe eigenaar nieuwe allure heeft gekregen. Vervolgens bracht de bus het gezelschap terug naar het in oorsprong middeleeuwse kasteel Nederhorst. Sporen van de donjon waaruit het ontstond zijn in de zuidelijke muur nog herkenbaar en binnenmuren zijn plaatselijk anderhalve meter dik. Na verwoesting in het rampjaar 1672 kreeg het kasteel min of meer zijn huidige vorm. Dat was tien jaar na de bouw van Wester Amstel, maar wat een verschil! Een traditioneel kasteel, bijna vierkant, omgracht en met vier hoektorens. Ook voordat de Toonder Studio's hier kantoor gingen houden had het in de buurt al de bijnaam Bommelstein. De heer Robert Jonker verwelkomde ons namens de Harmine Wolters Stichting, eigenares van het kasteel. Zijn vader kocht het kasteel in 1960, restaureerde het en bracht het onder in de stichting. Na een brand in 1971 werd het opnieuw gerestaureerd. Helaas was een groot deel van de klokkenverzameling van de heer Jonker sr. verloren gegaan. Wat restte kon nog bewonderd worden, evenals diverse andere verzamelingen. De heer Jonker jr. noemde zijn vader 'verzamelaar van verzamelingen'. Na het vertrek van de Toonder Studio's is nog maar een beperkt aantal vertrekken gemeubileerd. Het is te hopen dat er spoedig een geschikte huurder gevonden wordt, want leegstand betekent al gauw achteruitgang. Ook het park verkeert niet in optimale conditie, al is wel een begin gemaakt met de uitvoering van tuinhistorische adviezen van Stichting in Arcadië. Door de droogte in de zomer van 2018 hadden de rododendrons het zwaar. Met steun van de Vrienden wordt een aantal nieuwe aangeschaft.

Kasteel Keppel te Laag Keppel en Landgoed Zelle te Hengelo (G), 2 september 2018

Op een zonovergoten dag waren 50 gelukkigen te gast op ’t Zelle bij Hengelo (G). Het echtpaar Feilzer-van Dorth tot Medler en hun rentmeester Gerrit Jan Liet ontvingen ons op hun fraai gelegen buitenplaats met een kopje koffie, waarna wij in twee groepen gesplitst een rondleiding kregen langs ‘huis en hof’. Het landgoed omvat 360 ha., waarvan 94 ha. rijksmonument is. De inkomsten komen uit een golfbaan, verhuurde vakantiewoningen, wat bosbouw en verhuur van kantoorruimte.
Het huis stamt in de huidige gedaante uit 1792. In de centrale hal zijn de familieportretten verzameld. De tuin rond het huis is goeddeels heringericht in de 21e eeuw. Onderhoud geschiedt mede door begeleide autistische krachten.
Wat opvalt aan het geheel is de perfecte staat waarin alle opstallen verkeren, maar ook een wandeling rondom het huis laat een schitterende herinnering na.
Voor de restauratie van enige prenten komt ons VPHB-cadeau goed van pas….
Na een uitstekend verzorgde lunch in de voormalige koestal en de nodige dankwoorden voerde de bus het gezelschap naar kasteel Keppel.
Het wandelingetje van parkeerplaats naar kasteel is direct al indrukwekkend mooi bekleed met eeuwenoud Gelders loofhout.
De heer en mevrouw Van Lynden ontvingen ons op het voorplein met een uitgebreide impressie van de ontstaansgeschiedenis van het op een soort eiland in de Oude IJssel gelegen verdedigbare kasteel, dat geheel privé bewoond wordt.
Een balzaal met nieuw parket, en goed gevuld met familieportretten.
Salons met ‘gekleurde’ namen, een biljartkamer met Prinses Wilhelmina en Prins Hendrik, afkomstig van een Brusselse zolder-opslag van de ambassade.
Vele generaties toewijding liggen ten grondslag aan het prachtige beeld dat wij heden mochten aanschouwen. Met een geanimeerde borrel in de hall werd deze excursie afgesloten, maar niet dan nadat mevrouw Van Lynden de bestemming bekend maakte van ons cadeau: een bijdrage aan vernieuwing van vele meters lopers op vloeren en trappen.

Berkenbosch en Overduin bij Oost Kapelle, 8 april 2018

Met aanvankelijk wat somber weer beleefde een vijftigtal donateurs een geslaagd bezoek aan Walcheren. De kersverse opvolger van voorzitter van de Plassche, Wolter Coops, werd door de dames-organisatoren bij hen geïntroduceerd.

De familie Van Tuyll van Serooskerken viel op buitengewoon gastvrije manier in voor een afgeblazen planning. In groepen bekeken wij na een uitgebreide koffie-ontvangst de mooie omgeving en het huis ‘van top tot teen’. Bij een schilderij met een veldslag in 1600 onder Vught wist de huidige burgemeester/donateur spontaan en uitgebreid de bezoekers te informeren! https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Lekkerbeetje De heer Pieter van Tuyll vertelde bij het afscheid dat de familie het cadeau van de Stichting Vrienden PHB wil besteden aan restauratie van een der (vele) schilderijen.

Vervolgens wandelde de groep in een kwartier door het fraaie bos –en met inmiddels prachtig weer- naar kasteel/restaurant Westhove voor een broodjeslunch, waarna dr. Martin van den Broeke een voordracht met plaatjes hield over zijn dissertatie (te koop): Het Pryeel van Zeeland, buitenplaatsen op Walcheren tussen 1600 en 1820. Buitenplaatsen kenden vaak eenzelfde ontstaanstraject: grondaankoop, boerderij erop, herenkamer erbij, buitenplaatsje, buitenplaats.

Met een vakkundig bestuurde bus ging het over smalle weggetjes naar buitenplaats Overduin, waar wij ontvangen werden door de heer en mevrouw Oortman Gerlings. Ook hier lag een middeleeuwse boerderij ten grondslag aan de prachtige hedendaagse plaats. De directe omgeving (destijds aangelegd door Zocher) met bijgebouwen werden getoond en besproken. Alle bomen sneuvelden in W.O.-II als gevolg van zout water na dijkvernietigingen…Herstel van de historische parkaanleg heeft prioriteit voor de familiestichting. Het St. Vrienden PHB-cadeau zal bestemd worden voor herstel of vervanging van gordijnen in de bibliotheek. Andermaal werd het deze dag duidelijk: buitenplaatsen beheren is transformeren: je bent er nóóit klaar mee.

Hulde aan de dames Overbosch en Mazel, die geconfronteerd met een uitgevallen onderdeel van het oorspronkelijke programma kans zagen om er toch weer een uitermate boeiende excursie van te maken!

Kasteel Heeze en Huis te Baest, 8 oktober 2017

De laatste excursie van 2017 voerde de Vrienden naar Noord Brabant: Kasteel Heeze (ten Z.O. van Eindhoven) en Huis te Baest (tussen Eindhoven en Tilburg). Heeze is een groot omgracht complex. Het voorste deel, een carré, stamt uit de tweede helft van de 17e eeuw; daarachter bevindt zich nog het middeleeuwse slot Eymerick, met voorterrein. De heerlijkheid is sinds 1760 eigendom van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken. Een gedeelte van het ‘nieuwe’ kasteel wordt bewoond door baron en barones Van Tuyll van Serooskerken-Röell, die ons welkom heetten met koffie. Aan het kasteel is een groep vrijwilligers verbonden, van wie er twee de rondleiding verzorgden. Bijzondere elementen zijn onder meer de gobelinkamer, de ovale muziekkamer boven de poort en de laatachttiende-eeuwse badkamer met een in de vloer verzonken bad, waarvan in Arcadië no. 14 een fraaie foto staat. Tijdens de lunch in het koetshuis gaf de gastheer een interessante presentatie met lichtbeelden over de geschiedenis van Heeze.

Vervolgens bracht de bus ons naar landgoed Baest. Deze buitenplaats is relatief onbekend, al werd over de geschiedenis ervan in Arcadië no. 10 een bijzonder lezenswaardig artikel gepubliceerd. Het goed werd in 1774 voor het laatst verkocht en is sindsdien door vererving in het bezit geweest van meerdere geslachten, sinds 1932 dat van Van de Mortel. De heer Van de Mortel ontving ons in de historische boerderij Eikehoef, die verbouwd is tot bezoekerscentrum. Hij vertelde boeiend over de geschiedenis van het landgoed, dat mede fungeert als trouw- en vergaderlocatie en waar zich een natuurbegraafplaats bevindt. De rentmeester en de tuinbaas leidden ons rond door huis en tuin. Dat het huis, een negentiende-eeuws bouwwerk op middeleeuwse grondvesten, ook door de Vrienden bezocht kon worden was uniek: het was de eerste keer dat een groep hier binnenkwam. Zowel binnen als buiten was duidelijk dat de eigenaar een perfectionist is: een stijlvol, sfeervol en smaakvol interieur en buiten strak geschoren hagen, fraaie perken en een zeer verzorgde moestuin. Wij voelden ons bevoorrecht.

Landgoed Singraven in Denekamp en Zonnebeek in Enschede op 25 juni 2017

Op zondag 25 juni werden twee bezittingen van de Stichting Edwina van Heek bezocht. Deze stichting, opgericht in 1946, heeft als doelstelling om cultureel erfgoed en natuurmonumenten in Oost Nederland te beschermen. In de ochtend bezochten wij het schitterende Singraven. Willem Frederik Jan Laan was de laatste particuliere eigenaar. Hij vergaarde een enorme kunst- en antiekcollectie. Deze complete collectie is nog volledig intact en een interessante rondleiding in Huis en tuin was zeer de moeite waard.

De lunch werd gebruikt in het nabij gelegen restaurant bij de watermolen.

Daarna naar het bijzondere Zonnebeek, begin vorige eeuw gebouwd voor J.B. van Heek en diens Amerikaanse echtgenote Edwina van Heek – Burr Ewing. Dit huis kent vele Amerikaanse invloeden. De voorgevel, bijvoorbeeld lijkt erg op Amerikaanse planterswoningen. Het huis is ook anno nu nog uitstekend bewoonbaar.

Ook hier werden wij deskundig rondgeleid, zowel door huis als door het park. De parkaanleg werd ontworpen door P.H. Wattez en is in landschapsstijl, eveneens naar Amerikaans voorbeeld.

Het was een bijzondere dag, waarin twee zeer verschillende monumenten werden bezocht; perfect geconserveerd door de eerder genoemde stichting.

Excursie naar Oostergeest (Voorschoten) en Berbice (Warmond)

Beide buitens liggen in de bebouwde kom, zijn vrij compact en beide hebben het probleem van de oprukkende stad. Oostergeest is reeds 6 generaties in bezit van de familie Leemans, die door de tijd heen hun bezit in goede staat hebben gehouden. Aan alles is te merken, dat Oostergeest een bewoond huis is, waarbij de huidige bewoners met plezier geïnteresseerden ontvangen en graag vertellen over verleden en heden van Oostergeest en wat hun dagelijks bezig houdt om het bezit in stand te houden.

Oostergeest

Berbice is in 2000 in een stichting ondergebracht, die sindsdien bezig is huis en tuin (ontworpen door Zocher) weer in oude glorie te herstellen. Het is een project in uitvoering, waarbij men in het huis originele materialen zoveel mogelijk wil hergebruiken. In welke mate dat kan en verantwoord is, is bij elk onderdeel dat aangepakt wordt een nieuwe discussie. Veel werk wordt door vrijwilligers met veel inzet gedaan. Het verkrijgen van financiële steun voor het herstel vraagt veel aandacht van het bestuur en is bepalend voor de realisatie van de plannen.
De overeenkomsten en verschillen tussen Berbice en Oostergeest maakten dit een interessante dag en geholpen door prachtig weer en een goede lunch in het koetshuis van Oostergeest was dit een gedenkwaardige excursie.

Berbice

Excursie op 14 mei 2017 naar Huize Djoerang en de Heerlijkheid Mariënwaerdt

Op deze eerste excursie dag van 2017 werden Huize Djoerang bij Zoelen en de Heerlijkheid Mariënwaerdt bij Beesd bezocht. Voor een beschrijving van deze buitenplaatsen wordt verwezen naar het excursieprogramma 2017 op deze site.

De excursie begon met het verzamelen op het terrein van Mariënwaerdt. Van daaruit werd per bus gereden naar Djoerang, waar wij werden ontvangen door de familie van Everdingen.

De bezichtiging van huis en tuin werd voorafgegaan door een boeiende voordracht door de Heer van Everdingen over de geschiedenis van Djoerang.

Namens de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen werd aan hen een bijdrage aangeboden voor het vervangen van een gesneuvelde omvangrijke boom op het terrein van het huis.

Na het bezoek aan Djoerang bracht de bus ons via een prachtig weggetje via Buren terug naar Mariënwaerdt. Daar stond een lunch voor ons klaar in de Jachtkamer.

Na de lunch volgde de ontvangst door de familie Van Verschuer. De Heer Van Verschuer schetste de geschiedenis en de exploitatie van deze Heerlijkheid. Vervolgens werd in drie groepen het huis, dat in verband met verbouwing beperkt toegankelijk was, en de tuin bezichtigd. Namens de Vrienden werd aan de familie Van Verschuer een bijdrage aangeboden een keuken in het hoofdhuis.

De excursie werd afgesloten met een thee in de Jachtkamer, waarbij Caroline Mazel en Judith Overbosch onder applaus werden bedankt voor de organisatie van deze dag.

Excursie 3 en 4 september 2016 naar Kasteel Wisch en De Kemnade

De reeks excursies van 2016 werd afgesloten op 3 en 4 september, toen tweemaal ruim vijftig Vrienden een bezoek brachten aan de kastelen Wisch en De Kemnade, in, respectievelijk vlakbij Terborg, onder Doetinchem. Tussendoor werd geluncht in het restaurant van een derde kasteel, Huis Bergh te ’s Heerenbergh. Kasteel Wisch is groot, met gepleisterde witte muren, gelegen in een niet opengesteld park, in het midden van Terborg. De Kemnade is vrij klein, compact, opgetrokken in baksteen met speklagen van zandsteen, omsloten door twee riviertjes en in agrarisch gebied. Groter kon de tegenstelling haast niet zijn. Dat maakte deze excursie juist zo bijzonder. Een punt van overeenkomst was de hartelijke ontvangst en de interessante rondleiding die we op beide huizen kregen van de eigenaren/bewoners, de families Vegelin van Claerbergen (Wisch) en Beelaerts van Blokland (De Kemnade). Een tweede overeenkomst was de toewijding waarmee deze families hun bezit in stand houden, voor een niet onaanzienlijk deel eigenhandig. Het weer werkte mee en de conclusie dat beide dagen geslaagd waren was de understatement van de dag.

Verslag excursie naar Renswoude en Remmerstein - 5 juni 2016

Op de zonovergoten 5e juni, met temperaturen boven de 30 graden, brachten we eerst een bezoek aan Kasteel Renswoude, (‘Renswou’ voor de kenners). Na koffie gedronken te hebben in de koele keukens in de kelder van het kasteel, kregen we een mooie rondleiding door het kasteel, door de heer Met, één van de bestuursleden van de familiestichting Taets van Amerongen, de eigenaar. Ook de tuin was schitterend, met doorkijkjes en waterpartijen. In het begin van de 19e eeuw werd de tuin veranderd in een tuin in typische Engelse landschapsstijl, aangelegd door J.D. Zocher.
Daarna vertrokken we met de bus naar Rhenen, waar we lunchten op het terras van Restaurant Moeke, schitterend gelegen aan de Neder-Rijn.
Vandaar ging de tocht naar het nabijgelegen Remmerstein, een voormalig kasteel en landgoed. Het huidige huis vertoont sterke stijlinvloeden van Engelse landhuizen. We werden rondgeleid door de huidige eigenaren en bewoners, de familie Evelein, waar een nieuw generatie recent is aangetreden. Het was een verrassend huis met een heel persoonlijk cachet. Ook de rondleiding door de tuin, aangelegd door de bekende tuinarchitect D.F. Tersteeg was zeer bijzonder, niet in de laatste plaats door de unieke ligging. Gelukkig kende de tuin ook schaduwrijke plekjes en werden we door de familie verrast op allerlei frisse drankjes.
Rond half zes werd de bus weer opgezocht en werden we teruggebracht naar de parkeerplaats van Renswoude. Het was een indrukwekkende dag van twee heel verschillende buitenplaatsen.

Achterzijde Kasteel Renswoude

Achterzijde huis Remmerstein in Rhenen.

’t Rozendael & De Leemcule - 24 april 2016

Excursie naar ’t Rozendael in Heino en De Leemcule in Dalfsen.

Voor wat betreft algemene informatie over deze twee huizen wordt verwezen naar ons excursieprogramma 2016.

De excursie begon met een ontvangst in het koetshuis van ’t Rozendael in Heino, waar wij werden ontvangen door de familie van Ittersum.

Na een boeiende voordracht door de heer Dolph van Ittersum over de geschiedenis van het huis, werd namens de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen aan de familie van Ittersum een bijdrage aangeboden voor de door hen gewenste aanplant van leibomen.

Vervolgens werden wij in de gelegenheid gesteld het huis en de tuin te bezichtigen. Het huis ademt een indrukwekkende sfeer van diverse generaties. En in de prachtige tuin stond het voorjaar op springen.

Een bus bracht ons vervolgens naar Herberg De Witte Gans, gelegen aan de weg tussen Heino en Dalfsen. De aldaar gereedstaande voortreffelijke lunch bood tevens gelegenheid voor het verstevigen van de onderlinge contacten.

Het verdere middagprogramma omvatte een bezoek aan De Leemcule in Dalfsen. Het tweede nummer van Arcadië van 2015 ( nr. 15 ) bevat een uitgebreide geschiedenis van dit huis.

Onze gastheer was de heer Ph. de Haseth Möller. Door hem werd ons de geschiedenis van De Leemcule nader toegelicht. Bij de daaropvolgende bezichtiging van het huis toonde hij zich een bevlogen eigenaar met heel veel aandacht voor details. Diezelfde bevlogenheid was te constateren bij de tuinbaas, die ons met heel veel enthousiasme leidde door het om het huis liggend tuinlandschap.

Ter afsluiting werd namens de Vrienden aan de heer de Haseth Möller een bijdrage aangeboden voor de door hem gewenste aanpassing van de brug over de singel naar de moestuin.

Lustrumvaartocht over de Vecht op 5 september 2015.

Bijna 130 vrienden kwamen op die dag bijeen in het koetshuis van Kasteel Nijenrode.

De voorzitter Evert-Kees van der Plassche opende de bijeenkomst met het stilstaan bij het 25 jarig bestaan van de Vrienden.
Drs. Juliëtte Jonker-Duynstee hield daarna een inleidende voordracht over de buitenplaatsen aan de Vecht.
Aansluitend was er gelegenheid om de tuin bij het kasteel te bezichtigen.

Vervolgens werd ingescheept voor de vaartocht ( met lunch) van Breukelen naar Loenen v.v. langs de relatief vele daar nog aanwezige buitenplaatsen. Mevrouw Jonker gaf daarbij per buitenplaats informatie.
In Loenen werd aangelegd bij de buitenplaats Bijdorp, waar de tuin en overtuin werden bezichtigd.

Tijdens de terugtocht naar Breukelen werd deze prachtige lustrumexcursie met een drankje afgesloten.

Excursie 25 april 2015 naar Kasteel Keukenhof en Huize te Manpad

25 April 2015 was de dag van onze eerste excursie van 2015 naar Lisse en Heemstede. Op die dag was er ook het Bloemencorso Bollenstreek. De vele bussen met publiek voor dat corso bij Keukenhof hebben echter onze excursie niet gehinderd.

Er werd verzameld bij Huis te Manpad In Heemstede. Daar zouden we later terugkomen voor een bezichtiging van dat huis; eerst gingen wij van daaruit met een bus naar Kasteel Keukenhof in Lisse. Wij werden daar ontvangen door de Heer J. Hollander, voorzitter van de Stichting Kasteel Keukenhof. Na een inleiding door hem over de geschiedenis van het kasteel en het landgoed werden wij rondgeleid in het prachtige kasteel en door de omliggende tuinen.

Namens de Vrienden werd aan de Stichting een financiële bijdrage aangeboden voor een gewenste restauratie van een antieke set stoelen.

Kasteel de Keukenhof

De bus bracht ons vervolgens terug naar Huis te Manpad, waar wij werden verwelkomd door René Dessing en Wim Dröge.

In een grote ontvangstkamer stond een heerlijke lunch voor ons gereed. Na die lunch hield René Dessing een voordracht over het huis en de voorgeschiedenis.

Huis te Manpad

Het laatste onderdeel van het programma bestond uit de bezichtiging van het huis en het omliggende park met tuinen.

Namens de Vrienden werd aan René Dessing en Wim Dröge een financiële bijdrage aangeboden ten behoeve van de restauratie van het torenuurwerk van dit prachtige Huis.

Pijnenburg en Vollenhoven

Zaterdag 6 juni 2015 was de excursie van de Vrienden gezegend met schitterend weer. Bij aankomst op de buitenplaats Pijnenburg, onder Baarn, werden de deelnemers langs een slingerweg naar een parkeerplek geleid, tussen uitbundig bloeiende rododendrons door. Ze waren laat, dit jaar; daar boften we mee. De bewoner, de heer Insinger, verwelkomde het gezelschap vanaf het bordes. Na de gebruikelijke koffie met heerlijkheden volgden de rondleidingen door huis en tuin. Voor de Vrienden was dat ook een gebruikelijke volgorde, maar voor de buitenplaats zelf was het bijzonder. Het was de eerste maal dat die voor een groepsbezoek werd opengesteld! We voelden ons vereerd. Aan huis en park was de laatste jaren veel en enthousiast gewerkt, wat goed te zien was. Het park, zo’n 30 ha, is niet opengesteld en er viel daarom voor ieder veel te ontdekken, onder deskundige begeleiding.

Na een genoeglijke lunch in De Lage Vuursche bracht de bus ons naar het landgoed Vollenhoven, tussen De Bilt en Zeist, waar twee dames Van Marwijk Kooy ons hartelijk ontvingen. De familieleden en vrienden van de bewoners die zich bij het zwembad en op de tennisbaan bevonden lieten zich gelukkig niet van de wijs brengen door het wandelende gezelschap en gaven – wellicht onbedoeld – een fraai beeld van het hedendaagse leven op de particuliere buitenplaats. Met een heerlijke tea op het zonnige terras van het huis werd deze memorabele excursie op passende wijze afgesloten.

Klik op de foto's voor een vergroting

Development: W3Company